Nyåpning av butikken i Ørsta etter relokalisering

May 18, 2017