Nyåpning av butikken i Førde etter relokalisering

September 12, 2017