Nyåpning av butikken på Verdal etter relokalisering

December 1, 2016